تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار استادان برجسته خوشنویسی: غلامحسین امیرخانی، یداله کابلی، رسول مرادی، مجتبی سبزه با عنوان" صهبای خیال " در گیلان