تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری ازمون فوق ممتاز پایاندوره 1401 در شعب انجمن خوشنویسان ایران

   

شعبه تهران بزرگ 

________________________________________________________

   

 شعبه ابهر                                                                                 شعبه گرگان                                                                                  شعبه کرمان

________________________________________________________

  

شعبه نیشابور                                                                                شعبه سمنان                                                                                   شعبه بجنورد

________________________________________________________

شعبه ساوجبلاغ