تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنیاد نخبگان استان ایلام برگزار می کند: مراسم تکریم و الگوسازی از استاد علی اشرف صندوق آبادی

زمان : چهارشنبه 5 مرداد 1401
مکان : مجتمع بزرگ فرهنگی هنری ارشاد ایلام، سینما فرهنگ