تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی خوشنویسی در قزوین

اسامی برگزیدگان، تقدیریها و تشویقی های سومین جشنواره ملی غدیر 

نفرات برگزیده:  به ترتیب حروف الفبا

محمد جواد شکوهی فر، احد صباحی کیا ،مصطفی عابدینی
نفرات تقدیری:به ترتیب حروف الفبا

 محمد جواد اسدی،اصغرمحمدی البرزی،رسول آقا میری،هادی آقایی،مصطفی تاجیان ، حامد فقیهی ،محمد تقی محرم زاد،علیرضا مطلبی،پویان مکوندی،سید مجید موسوی.
نفرات تشویقی : عبدالله کلهری 
 فاطمه مقیمی(بدلیل عدم احراز رتبه از سوی بانوان در جشنواره خط  نامبرده مورد تشویق قرار گرفت ).

____________________________________________________________________

نمودار تحلیلی آثار راه یافته به سومین جشنواره ملی غدیر از نظر شیوه ،تنوع آثارودانگ قلم