تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه مشترک نقاشیخط سایه های خیال، منتخبی از آثار دو هنرمند گرامی: علیرضا بهدانی و امیرشجاع شجاعی پور در مشهد