تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی خوشنویسی و کارگاه کتابت نستعلیق، ثلث و نسخ با حضور اساتید بنام و برجسته کشور در خوانسار

نشست تخصصی خوشنویسی روز سه شنبه 4 مردادماه 1401 با حضور اساتید انجمن خوشنویسان ایران

(استاد احمدعبدالرضایی ،استاد سید جعفرحجت کشفی ، استاد حسن رجبیان ، استاد علی رضاییان )

در محل فرهنگسرای خانواده خوانسار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوانسار

و انجمن خوشنویسان شعبه خوانسار برگزار گردید‌‌.