تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برنامه حضوری نویسی استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان کاشان همراه با ثبت آیین چاووش خوانی محرم

روز پنجشنبه نهم مرداد برنامه حضوری نویسی استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان کاشان
همراه با ثبت آیین چاووش خوانی محرم توسط سازمان میراث فرهنگی در تیمچه امین الدوله ی بازارکاشان ، با حضور فرماندارویژه، رییس اداره ارشاد اسلامی، رییس اداره میراث فرهنگی،اعضای شورای شهر وسازمان فرهنگی وهنری شهرداری برگزارگردید ومورد استقبال اهالی فرهنگ وهنروهیئات مذهبی قرارگرفت.

احمد خوش حساب
رییس انجمن خوشنویسان کاشان