تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان ايران شعبه قرچک ورامین

 

 مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان ايران شعبه قرچک ورامین با حضور مدیر شعبه تهران بزرگ استاد سپهری و نماینده محترم اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک
روز پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰1 برگزار شد.