تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی استان کهگیلویه و بویر احمد با حمایت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

جشنواره هنرهای تجسمی استان کهگیلویه و بویر احمد با حمایت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های گرافیک، طراحی و نقاشی، خوشنویسی  و عکس  برگزار گردید. پس از بررسی های به عمل آمده از طرف دبیرخانه جشنواره و بررسی دوباره نظر هیئت داوران و اشکال در جمع بندی نظر عزیزان داور از طرف این دبیرخانه نتیجه بخش خوشنویسی به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد.

* دیپلم افتخار و رتبه اول 

مشترکا جناب آقایان صادق مسعودی و صادق شیخ ممو

* نفردوم برگزیده 
جناب آقای مسلم پراهام 

* نفرسوم برگزیده
 جناب آقای دارا حسین پور

* تقدیری های بخش خوشنویسی:

زهرا حمیده پور
سلیمان نورالدینی

* داوران بخش خوشنویسی
استاد سید نجف مسعودی. سید علی نقی کرامت و صادق حاج هاشمی