تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 15 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد علیرضا ایرانی با عنوان الهه عشق در کرج( نگارخانه مسیح )