تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومین نمایشگاه انفرادی خوشنویسی (خط تحریری) هنرمند توانجوی کنگاوری با عنوان بی سر ، چشمه