تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اسامی راهیافتگان بە جشنوارە ملی خوشنویسی جوانان زیر بیست سال زریبار (مریوان)

از مجموع ۲۷۰ اثر رسیدە از تعداد ۱۹۸ خوشنویس جوان کشور بە دبیرخانە جشنوارە مجموع ۱۰۲ اثر از ٦٦ خوشنویس بە این جشنوارە راە یافتند. ضمن عرض تبریک بە عزیزان اسامی راهیافتگان بە شرح زیر اعلام میگردد:

مهسا آریا نژاد - بیرجند.خراسان شمالی
کیارش اژدری - خراسان رضوی.سبزوار
سید امین ابراهیمی - اسلامشهر.تهران
ایمان محمدی - کردستان.سقز
آلا رحیمی - کردستان مریوان
پارسا مقیمی زاده - کرمان
مهسا محمدی -اصفهان
پریا موحدی - اصفهان
سوژیان رشیدی-کردستان.مریوان
مهدیە جامی خواە - خراسان جنوبی.تربت جام.
بهارە جامی خواە - خراسان جنوبی.تربت جام
سینا سلطانیان - قزوین
سوسن کاظمی مقدم - کرمان
هیژا راست خدیو- کردستان.مریوان
سید صدرا موسوی- یزد
فاطمە باقری- همدان.ملایڕ
امیرمحمد غلامی- کرمانشاە
اسرا عبدالهی - کردستان.مریوان
الینا کرمی - ایلام.دهلران
حورا گیتی نورد -آذربایجان شرقی.تبریز
ثمین قنبری - کردستان.سنندج
ریحانە رحمتی - چاغروند.لرستان.کوهدشت
تارا رستاد - کردستان.مریوان
محمدحسین بابایی - قزوین
متین حیدری- اصفهان
نسا محمدی- آذربایجان شرقی.میاندواب
ریحانە قربانی - اصفهان.نجف آباد
شنیا خدامرادی- کردستان .مریوان
سارا رحیمی نژاد - شیراز
ابوالفضل مردانی - مشهد
علیرضا همتی- کرمانشاە.هرسین
شمیم برجستە - مازندران.بابل
ژینا ادیب - کردستان.مریوان
میرحامد موسوی- آذربایجان شرقی.تبریز
شنتیا شمایلی- مشهد
مهران قاسمی - کرمان
رضانجف زادە - کرمانشاە.اسلام آبادغرب
شنیا مرادخانی - کردستان.سقز
آتنا حسینی - خراسان جنوبی.تربت حیدریە
شنیا راست خدیو- کردستان.مریوان
آیدا پزشکی -آذربایجان شرقی.میانه
محمدمهدی یوسفی -کرمانشاە
آسو رحیمی - کردستان.مریوان
عرفان دهقانی - یزد
سینا طهماسبی راد - کردستان.سنندج
امیرحسین شیخی- زنجان.ابهر
هیدی رستاد - کردستان.مریوان
فاطمە قاسمی - سروستان.فارس
محمدبذرافشان - فارس.کازرون
روبار رحیمی - کردستان.مریوان
آرین آبادانیان - تهران
سارا شکیبافرد- شیراز
شادمان بردافکن - کردستان.مریوان
محمدحسین جعفری نژاد - تهران
ژوان رحمتی- کردستان.مریوان
امیرمحمدشکیبا - مرکزی.خمین
زهراالسادات هاشمی - مرکزی.خمین
کانیا دلبری - کردستان.مریوان
محسن اقاقاسم - پاکدشت.تهران
شکیب نقی پوریان - کردستان.سنندج
بهار منصوری- کردستان.سنندج
سارا سلیمانی- کردستان.دیواندرە
امیرحسین رنجبر- هرمزگان.بندرعباس
زهرا حاج ابراهیمی- خمینی شهر
بارین رحیمی- کردستان.مریوان
الناز ناصری- کردستان.سنندج

جهت ارسال اصل آثار پذیرفتە شدە ازجانب دبیرخانە جشنوارە با راهیافتگان تماس گرفتە خواهد شد.

داوران انتخاب آثار از روی تصاویر ارسالی:
رحیم جوانرودی
کورش مرادی
هوشیار رحیمی