تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مالی وآموزشی در انجمن خوشنویسان واحد دزاشیب، شهریور 1401

بر اساس این خبر، جلسه کمیسیون مالی و آموزشی انجمن خوشنویسان ایران روز چهارشنبه مورخ 2 شهریور  1401  ، با حضور نائب رئیس انجمن استاد صندوق ابادی ، نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت ،استادان :  فلسفی ، موسوی ، خیام ، براتی مدیر اجرایی انجمن ، جناب آقای منصف پور و وکیل انجمن جناب آقای مرادی در واحد دزاشیب برگزار گردید.