تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیر از نوجوان ۱۰سال گنبدی بجهت عشق و علاقه این نوجوان مستعد به هنر خوشنویسی، از طرف دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

 

تقدیر از نوجوان ۱۰سال گنبدی بجهت عشق و علاقه این نوجوان مستعد از طرف دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران
به همت استاد صندوق آبادی نایب رئیس و استاد براتی مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران ‌...