تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجمع و انتخابات انجمن خوشنویسان شعبه کازرون با شکوه خاصی برگزار شد.

انتخابات انجمن خوشنویسان کازرون به منظور تعیین اعضای شورای شعبه و بازرس با حضورناظر دفتر مرکزی استاد مجید چیزفهم، جناب آقایان جواد عسکری نژاد و سید احمد علوی ازپیشکسوتان خوشنویسی شیراز، حسین فروزنده رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان وهمچنین اعضای انجمن خوشنویسان کازرون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان کازرون؛استاد مجید چیزفهم از نظم و انسجام اعضای شعبه کازرون ابراز خرسندی کرد وافزود: به جرات می توان گفت انجمن خوشنویسان شعبه کازرون انجمن خوشنویسان شعبه کازرون در این دوره از مجمع وبرگزاری انتخابات یکی از منسجم ترین و منظم ترین انجمن ها به شمار می رود واین حاکی از همدلی وتفاهم اعضا و مدیریت خوب و توانمند این شعبه است. 
عضو شورای عالی و رییس انجمن خوشنویسان استان فارس ادامه داد: این نظم و انسجام نتیجه تامل با اعضای شعبه وهمچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است که انجمن خوشنویسان کازرون با وجود همه کاستی هاو کمبودهای مالی توانسته یکی از بهترین انجمن ها باشد.
مجمع انجمن خوشنویسان کازرون که در دفتر انجمن خوشنویسان واقع دراداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون برگزار شد آقایان حسام نجیبی، حسین داودی و خانمها ندا، زهرا و زینب بهشتی به عنوان اعضای شورا و اقای محمدرضا خداپرست و رسول خواجه به عنوان بازرس انجمن خوشنویسان شعبه کازرون با رای اعضا انتخاب شدند.
یادآور می شود که براساس آیین نامه شعب انجمن خوشنویسان ایران، یک نفر عضو انتصابی معرفی شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به اعضای شورای شعبه اضافه می شود.
انجمن خوشنویسان شعبه کازرون بیش از ۳۰ سال است که به صورت مستمر به علاقه مندان خوشنویسی، آموزش ارائه میدهد.