تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جمع آوری و تحویل آثار مسابقه حلیه شریف با حضور استاد شیرازی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

بسمه تعالی

حلیه شریف حلیه شریف

حلیه شریف حلیه شریف

بر اساس این گزارش، طبق تاریخ مهلت نهایی اعلام شده در فراخوان مسابقه حلیه جهت دریافت آثار -طی ایام پنجشنبه و جمعه مورخ 8 و 9 مرداد 1394

آثار مسابقه حلیه شریف توسط استاد علی شیرازی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران گردآوری گردید.