تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای شعبه تهران بزرگ با حضور مدیر اجرایی استاد براتی برگزار شد.

 

بر اساس این خبر ، جلسه شورای شعبه تهران بزرگ روز دوشنبه مورخ 21 شهریور 1401، با حضور مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران استاد براتی ،

مدیر شعبه تهران بزرگ استاد سپهری و اعضای محترم این شعبه در محل شعبه تهران بزرگ واقع در ضلع جنوب غربی چهارراه  فلسطین برگزار گردید.