تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 5 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان شیراز

بر اساس  این خبر، مجمع عمومی و بدوی انجمن خوشنویسان شیراز در پی ارسال دعوت نامه به ۱۹۶ نفر عضو رسمی دارای کارت عضویت معتبر در تاریخ  پنجشنبه ۲۴شهریور  ۱۴۰۱، با حضور و وکالت ۱۱۶ نفر از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر،  در کمال آرامش و صحت مطابق بند بند دستور العمل های برگزاری مجامع در محل سالن سرای سخن در ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی شیراز  برگزار گردید .

پس از طی مراحل مختلف و استماع گزارش های رییس انجمن و  بازرسان ، همچنین گزارش صورت های مالی توسط حسابدار انجمن و تایید آن توسط حاضران ، با داوطلبی اعضای حاضر برای عضویت در شورای شعبه (۸ نفر)، بازرسان ۲ (نفر)و انتخاب  نمایندگان برای معرفی به مجمع نمایندگان کشور (۳نفر)   رای گیری مخفی انجام شد و افراد  ذیل حائز آرا برتر و یا علی البدل بشرح ذیل شدند.

لازم به تذکر است که از جناب آقای ترک زاده رئیس محترم مرکز اسناد و کتابخانه ملی شیراز و  جناب آقای جعفرپور و سایر کارکنان آن مرکز بخاطر همکاری های صمیمانه و در اختیار قرار دادن سالن تشکر و قدردانی نمایم.

استاد مجید چیزفهم دانشمندیان