تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ترسیم طرح همکاری‌های مشترک مرکز گفت‌وگوی آسیایی و مرکز گسترش زبان فارسی با انجمن خوشنویسان ایران

 مرکز گفت‌وگوی آسیایی و مرکز گسترش زبان فارسی با انجمن خوشنویسان کشور در زمینه توسعه زبان و ادبیات فارسی و هنر خوشنویسی، همکاری‌های مشترکی را شروع می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قهرمان سلیمانی، رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند و رئیس سابق مرکز گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی و محمد جعفری‌ملک، رئیس جدید این مرکز با براتی، معاون اجرایی انجمن خوشنویسان در محل این انجمن در تهران، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، راههای گسترش همکاری فرهنگی انجمن خوشنویسان ایران و مرکز گفت‌وگوهای فرهنگی آسیا و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی هند مورد بررسی قرار گرفت.

جعفری‌ملک در سخنانی، با اشاره به ظرفیت‌های مؤثر مرکز گفت‌وگوهای فرهنگی آسیایی در تعامل گسترده با انجمن خوشنویسان کشور، بخشی از ظرفیت‌های بین المللی و طرح‌های آینده این مرکز را عنوان کرد.

خوشنویسی زبان فرهنگ است

سلیمانی نیز در سخنان خود، با برشمردن پاره‌ای از فعالیت‌های مرکز زبان فارسی در هند، آمادگی این مرکز را برای توسعه همکاری‌های مشترک با انجمن خوشنویسان اعلام کرد و افزود: خوشنویسی پیوند محکمی با فرهنگ دارد یعنی خودش نوعی زبان فرهنگ است. وقتی بخواهند یک نظام فکری یا فرهنگ جامعه را اداره کنند یا تغییر بدهند، ابتدا خط جامعه را تغییر می‌دهند.

در ادامه این دیدار، طرفین ضمن بررسی نحوه همکاری‌های فرهنگی بر لزوم معرفی خط و خوشنویسی به عنوان سمبل فرهنگ مکتوب ملل و کشورها و معرفی خوشنویسی تأکید کردند.

شایان ذکر است، زبان و ادبیات فارسی و هنر خوشنویسی دو هنری هستند که با یکدیگر عجبین بوده و بار انتقال مفاهیم ادبی از یک نسل به نسل بعدی و آیندگان در طی چند قرن بر دوش آن‌ها بوده و بسیاری از مطالب ادبی که ماندگار شده‌اند، باعثش خوشنویسی بوده است. خوشنویسی و ادبیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

در ادامه همین امر، هنرمندان خوشنویسی باید ارتباط مستمر و گسترده‌ای با جهان ادبیات پیرامون خود برقرار و اثری جاویدان و سندی ماندگار در تاریخ ایران و جهان خلق کنند.