تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شیوه شکسته نستعلیق درویش عبدالمجید طالقانی ثبت ملی شد.