تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شیوه شکسته نستعلیق درویش عبدالمجید طالقانی ثبت ملی شد.