تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 15 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه کمیسیون حقوقی انجمن خوشنویسان ایران - 6 آذرماه 1401

   

جلسه حقوقی انجمن خوشنویسان ایران بعد از ظهر روز یکشنبه 6 آذرماه 1401 با حضور نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت ،

نائب رییس انجمن استاد صندوق آبادی ، مشاور حقوقی انجمن استاد منصف پور، وکلای انجمن آقایان میرحسینی ، مرادی و  مدیر اجرایی استاد براتی 

در دفتر مرکزی انجمن برگزار شد.