تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولین نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 مرداد 94
اولین نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 مرداد 94

بسمه تعالی

اولین نشست هم اندیشی استادان منتخب شورای عالی و بازرسان انجمن خوشنویسان ایران به منظور دستیابی به یک تصمیم واحد در تاریخ 20 مرداد 94 در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران انجام پذیرفت.

در این نشست که با حضور اکثریت اعضای منتخب و استاد غلام حسین امیرخانی تشکیل شد در خصوص روند برگزاری انتخابات های مجامع بدوی تهران و دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران مذاکرات مبسوطی به عمل آمد و همچنین در خصوص برگزاری انتخابات شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران و چگونگی برگزاری این مراسم در تاریخ 21 مرداد 94 تبادل نظر و هماهنگی های لازم صورت پذیرفت.

روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران

اولین نشست شورای عالی 20 مرداد94

اولین نشست شورای عالی 20 مرداد94

اولین نشست شورای عالی 20 مرداد94

اولین نشست شورای عالی 20 مرداد94

اولین نشست شورای عالی 20 مرداد94

اولین نشست شورای عالی 20 مرداد94