تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران - 15 و 16 دیماه 1401

بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ: 15 و 16 دیماه 1401 با حضور جناب آقای دکتر ساکت ، قائم مقام انجمن استاد صندوق آبادی ، اکثریت اعضای محترم شورای عالی، مشاور حقوقی  جناب آقای استاد مهدی منصف پور، بازرسین ، مدیر اجرایی استاد براتی ، تنی چند از مدیران محترم شعب و استاد میرحسینی روابط عمومی انجمن  خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه اعضای حاضر پیرامون مسائل جاری انجمن ، برگزاری مجامع عمومی و بدوی شعب ، برگزاری آزمونهای سراسری ، فوق ممتاز و استادی و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند.