تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتخاب رئیس شورای عالی و ... و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران 21 مرداد 94

بسمه تعالی

دومین جلسه  شورای عالی منتخب و بازرسان انجمن خوشنویسان ایران

در تاریخ 21 مرداد 94 در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران انجام پذیرفت.

در این نشست که با حضور اکثریت اعضای منتخب و نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت تشکیل شد پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و خیر مقدم به اعضاء وتبریک برگزاری مجامع باشکوه انجمن خوشنویسان ایران و انتخابات شورای ارزشیابی به حضارتوسط استاد غلام حسین امیرخانی، ایشان خاتمه انتخابات های دوازدهمین مجمع انجمن خوشنویسان ایران را مایه برکت و پویایی حوزه خوشنویسی کشور اعلام نمودند. سپس در این جلسه انتخابات برای تعیین چهار سمت رئیس شورای عالی ، نائب رئیس شورای عالی ، خزانه دار و منشی برگزار گردید و با اتخاذ آرای کتبی استاد جواد بختیاری به عنوان رئیس شورای عالی، عباسعلی صحافی مقدم به سمت نائب رئیس ، سید صغری حسینی به سمت خزانه دار و سید حیدر موسوی به سمت منشی شورای عالی و نیز عارف براتی به سمت مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران انتخاب گردیدند.

اولین نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 مرداد 94

 

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94

انتخابات شورای عالی مرداد 94