تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 15 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همایش تجلیل از استاد فرامرز تیمور نژاد، با حضور چهره ماندگار استاد کابلی در شهرستان نقده