تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری جلسه شورای انجمن خوشنویسان یاسوج

با حضور اعضای این انجمن و پیش کسوت خوشنویسی استان استاد امیر انصاری در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد. در این جلسه موانع و مشکلات در حوزه خوشنویسی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همه اعضای جلسه با دغدغه به ارائه پیش نهادهای خود پرداختند.
همه اعضای انجمن متفق القول مصمم ،اعلام داشتند که به جد از برنامه های و اهداف انجمن حمایت خواهند کرد و همگام با اعضای شورا در تمام برنامه ها پیش قدم خواهند بود.