تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران ، بهمن ماه 1401

 

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز پنجشنبه مورخ 20 بهمن ماه 1401 با حضور قائم مقام انجمن استاد صندوق آبادی ، استادان : چیزفهم ، فروزنده ، صحافی مقدم ، زدوار ، زنوزی ، احد پور، مشاور شورای عالی دکتر منصف پور، بازرسین استاد گنجی و حسین نژاد ، مدیر انجمن خوشنویسان شعبه شیراز، مدیر اجرایی استاد براتی و روابط عمومی انجمن استاد میرحسینی در دفتر مرکزی برگزار شد. در این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز و 18 عصر به پایان انجامید اعضاء حاضر ، در خصوص  مجامع عمومی و بدوی  سراسر کشور ، استادیها  و موضوعات حقوقی انجمن ، چاپ کتاب مرقع رنگین 3 و آئین خوشنویسی ، پیگیری امور انتخابات شعب ودیگر  مسائل جاری انجمن ... به بحث و تبادل نظر پرداختند.