تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام نتایج امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران - میاندوره ای 1401

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی

و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور،  نتایج آزمون میاندوره ای - دیماه ماه 1401 به شرح ذیل اعلام می گردد: