تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 مراسم گشایش گالری‌ گنجینه همراه با نمایشگاه آثار هنری خوشنویسی در کاشان

 مراسم گشایش گالری‌ گنجینه
همراه با نمایشگاه آثار هنری خوشنویسی:
احمد خوش‌ حساب، سعید کاظمی و علی‌ رضا یوسفی
شنبه ۱۳ اسفند ماه - ۸ صبح
 بلوار دانش - بلوار دانشجو - سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان
بازدید ۱۳ تا ۲۰ اسفند ماه- ۸ الی ۱۴