تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری آزمون سراسری مرداد ماه 1394 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

گزارش تصویری برگزاری آزمون تابستان 1394 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این گزارش، آزمون سراسری مرداد ماه 94 همچون ادوار گذشته در طی دو روز پنجشنبه و جمعه  مورخ 29 و 30 مرداد ماه 94 ، 

در سراسر کشور (280 شعبه انجمن خوشنویسان ایران) و نیز دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان شهید کلانتری با حضور اکثریت هنرجویان و علاقمندان برگزار گردید. 

آزمون مرداد 94

آزمون مرداد 94 دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران آزمون مرداد 94 دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

آزمون مرداد 94 دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران آزمون مرداد 94 دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

آزمون مرداد 94 دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران 

آزمون مرداد 94