تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نخستین جشنواره ملی خوشنویسی با محوریت خوانسار و با سخنرانی دکتر بهمن بنی هاشمی