جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مشق آب در ابفای سبزواربه مناسبت هفته ی صرفه جویی در مصرف آب

آب کم جو تشنگی آور بدست 
تا بجوشد آبت از بالاوپست
بمناسبت هفته ی صرفه جویی در مصرف آب  (یکم تا هفتم تیر ماه ) جمعی از هنرمندان انجمن خوشنویسان سبزوار درمحل شرکت آب و فاضلاب این شهر گرد هم آمده ومشق آب را همنویسی کردند .
در این گردهمایی آیات قرآنی و اشعار زیبایی که در خصوص ارزش حیاتی آب سروده شده بود در قالب خوشنویسی اجراگردید . استادان وهنرمندان  سبزواردر خطوط نستعلیق ،شکسته نستعلیق ،نسخ وثلث آثار زیبایی خلق نموده تا رسالت خود را درراستای فرهنگ صرفه جویی به اتمام رسانند. استاد طوسی مدیر انجمن خوشنویسان سبزوار ضمن قدردانی از حضور پر شور استادان و خوشنویسان فوق ممتاز در این جلسه از دست اندرکاران این برنامه بویژه مدیرعامل شرکت آبفای سبزوار ومدیر روابط عمومی تشکر و قدردانی نمود ند.  
سپس مهندس ریاضی مدیر عامل باتفاق جمعی از مدیران شرکت  وبا حضور رضا شجاع رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بازدید  از این برنامه از تک تک هنرمندان قدردانی نموده و از خلق آثار ارزشمند خوشنویسی که در راستای اهداف شرکت واهمیت آب  اجرا شده بودابراز خشنودی نمودند رضا شجاع خوشنویسان را جزو توانمند ترین ،مظلومترین ومحبوبترن قشر هنری شهرستان برشمردند واز خوشنویسان ومدیر عامل شرکت تشکر و قدردانی نمودند .
در پایان  پس از پذیرایی وصرف شام. مهندس ریاضی مدیر عامل ، باتفاق  مهندس صفی آبادی مدیر روابط عمومی وجمعی از مدیران شرکت با تقدیم لوح تقدیر و هدایایی از تمامی شرکت کنندگان قدر دانی نموده  و هنرمندان آثار خلق شده را به شرکت اهدا نمودند.