تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یادبود هشتادو هفتمین سال وفات میرزا محمد حسین سیفی قزوینی ( عماد الکتاب ) در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد