تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آئین افتتاحیه دهمین جشنواره ملی خوشنویسی غدیر در تبریز