جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی انجمن خوشنویسان فومن

انتخابات مجمع عمومی انجمن خوشنویسان فومن با حضور نماینده محترم مرکز استان جناب آقای میرعماد غیوری و نماینده اداره فرهنگ و ارشاد فومن آقای محمّد علی وحید و سرپرست و اعضای انجمن  خوشنویسان ، در روز 26 مرداد ماه 1402 ‌برگزار شد .

در ابتدا بعد از تلاوت قرآن کریم ،  گزارش مالی و فرهنگی توسط سرپرست شعبه خانم آزموده قرائت شد . بعد از آن خانم بخشیزاده ( بازرس شعبه ) در مورد چگونگی فعالیتهای انجمن مطالبی ارائه نمود . 
در ادامه با توجه به دستورالعمل مجمع عمومی ، انتخابات شورا و بازرس انجام شد و در پایان بعد از پذیرایی به همه اعضاء و نماینده اداره فرهنگ و ارشاد فومن جناب آقای محمد علی وحید و نماینده مرکز استان جناب آقای میر عماد غیوری هدایایی اهداء شد .
لازم به ذکر است  شعبه فومن از نوع چهارم بوده و حداکثر 12عضو با گواهینامه فوق ممتاز و ممتاز دارد که در این مجمع 10 نفر حضور داشتند.