تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری بداهه نویسی خوشنویسی با موضوعات قرآنی در زنجان

بداهه نویسی قرانی مشق عشق با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی ، انجمن خوشنویسان زنجان ،

بسیج هنرمندان و جمعی از هنرمندان خوشنویس زنجان در گالری فرهنگسرای امام خمینی (ره) دوم شهریور برگزار گردید.


 انجمن خوشنویسان ایران واحد زنجان _ مرادی