جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری اردوی تفریحی با حضور اساتید، اعضاء و هنرجویان انجمن خوشنویسان سمنان به روایت تصویر

  

در این اردو استاد طاهریان در نشستی صمیمانه در خصوص زیبایی‌های خط نستعلیق سخنانی را ایراد نمودند

و در ادامه استاد سینا  نیز پیرامون ویژگی‌های خط نستعلیق سخنان ارزشمندی را بیان کردند.