تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه تراش قلم در انجمن خوشنویسان شاهرود، با حضور هنرمند گرامی آقای حبیب الله برزجان به روایت تصویر