جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه تراش قلم در انجمن خوشنویسان شاهرود، با حضور هنرمند گرامی آقای حبیب الله برزجان به روایت تصویر