جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور مدیر انجمن خوشنویسان شعبه هرسین، در منزل هنرمند پیشکسوت خوشنویسی جناب آقای حاج حشمت اله اسفندیاری

حضور هنرمند گرامی جناب آقای عباس الفتی رییس انجمن خوشنویسان شهرستان هرسین 

در منزل هنرمند پیشکسوت خوشنویسی ، ابروباد و قطاعی جناب آقای "حاج حشمت اله اسفندیاری"

از یادگاران وجانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس با نقد و بررسی اثر خوشنویسی هنرمند نوجوان علیرضا همتی