جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست تخصصی خوشنویسی و کارگاه تراش قلم با حضور استاد صندوق آبادی، استاد جواری و استاد زمزیا در اسلام آباد غرب

بر اساس این خبر ، روز سه شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴کارگاه تخصصی تراش قلم و آموزش ریزه کاریهای فنی و تخصصی درسطر نویسی اعم از وجود چند کرسی بودن اجرای سطر وحسن همجواری حروف وکلمات وچگونگی قرارگیری کشیده ها درسطر و چلیپا توسط استادان صاحب نام انجمن خوشنویسان ایران درانجمن شعبه اسلام آباد غرب به نحو بسیار مطلوب و درفضایی پراز احساس ومهرانگیز میان استادان و هنرجویان برگزار گردید.

دراین کارگاه یکروزه به اکثرسؤالاتی که هنرجویان ازسطح مبتدی تا فوق ممتاز داشتند به بهترین شکل توسط سه استاد گرانقدر پاسخ داده شده که رضایتمندی و خرسندی هنرجویان دربرگزاری چنین نشست تخصصی را به همراه داشت.
بگزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان شعبه اسلام آبادغرب، درابتدای این نشست تخصصی که با حضور چندتن از مدیران ارشد شهرستان ازجمله فرماندارمحترم وهنردوست جناب مهندس کرمی وقائم مقام آموزش و پرورش شهرستان رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی همراه بود تفاهم نامه ای درخصوص آموزش خوشنویسی درمدارس و توانمند سازی معلمین محترم هنری در آموزش و پرورش توسط انجمن خوشنویسان شعبه  شهرستان  , استفاده از حضور خوشنویسان ممتاز و فوق ممتار در مدارس شهرو روستاها با تخفیف ویژه و همچنین برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی در مکانهای پربازدید و عمومی آموزش و پرورش توسط هنرمندان خوشنویس شعبه منعقد گردید .
درپایان با حضور استاد صندوق آبادی و استادزمزیا ومسئولین شهرستان تفاهم نامه به امضاء استادسعید نجف زاده رئیس انجمن  خوشنویسان شعبه اسلام آبادغرب و جناب دکتر حیدری قائم مقام آموزش وپرورش شهرستان رسید.