جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مسابقه خوشنویسی سوگواره خط تحریری عاشورا در انجمن خوشنویسان شعبه اسلامشهر