تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مسابقه خوشنویسی سوگواره خط تحریری عاشورا در انجمن خوشنویسان شعبه اسلامشهر