جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی جوهر جلی همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار در تبریز