تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی جوهر جلی همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار در تبریز