تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید جشنواره خوشنویسی مشق عشق در شهرستان ملکان تا 6 مهرماه 1402 و آیین اختتامیه

 

آیین اختتامیه جشنواره مشق عشق در ملکان