تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران - تابستان 1402

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری  تابستان، روز جمعه مورخ 31 شهریور 1402 با حضور مصححین و استادان انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید . این جلسه رأس ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.