تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آموزش خط کوفی مشرقی و کوفی ، کارگاه آموزش تکنیکهای نقاشیخط توسط استاد مسعود صفار در واحد دزاشیب