تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سومین رویداد از سلسله درس گفتارهای روش تحلیل آثار هنری با موضوع کیفیت های بصری در قزوین برگزار شد.

در این رویداد که به همت انجمن خوشنویسان و خانه خلاق و نوآوری قزوین در هفته خوشنویسی برگزار شد به موضوعاتی چون رنگ ، نسبت های طلایی ، تعادل و اقسام آن ،ژرف نمایی و چگونگی ایجاد پرسپکتیو و پلان بندی در آثار خوشنویسی و موضوع تکرار / ریتم و اهمیت آن در هنر مدرن پرداخته شد.

در این نشست که خانم قافله باشی / گرافیست به عنوان مدرس مهمان عهده دار تدریس بحث رنگ بودند به مباحثی چون مفهوم رنگ ، ترکیبات افزایش و کاهشی رنگ ، چرخه رنگ ، شناخت رنگهای مکمل ، هارمونی رنگها و تاثیرات بصری و روانی رنگها همراه با ارائه تصاویر اشاره کردند. در این جلسه برای انتقال بهتر موضوعات از آثار هنرمندانی چون : داوینچی، استاد محصص مستشاری ، استاد امیرخانی ، قوللر آغاسی ، مارسل دوشامپ ، استاد احصایی و آریامنش استفاده شد.