تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجمع عمومی وبدوی انجمن خوشنویسان سبزوار برگزار شد.

با حضور حداکثری اعضای شعبه انجمن خوشنویسان سبزوار در تالار کاشفی مجتمع فرهنگی هنری اسرار مجمع عمومی وبدوی این شعبه با حضور بیش از ۹۰ درصد از اعضا با موفقیت برگزار شد .

دراین جلسه که حدود ۴ ساعت بطول انجامید ناظر دفتر مرکزی آقای دکتر یونسیان ، آقای شجاع ریاست ونماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار حضور داشته وناظر برگزاری انتخابات بودند باتوجه به تعداد اعضا شعبه سبزوار از درجه ۲به درجه ۱ ارتقا یافت ومنتخبین شورا ی شعبه بترتیب آرا بشرح ذیل می‌باشند .
 استادعلی طوسی ثانی ، استادمحمد مشقی ،علی مهزیاری ، دکترامید باغانی ،مسعود محبی فر ، استادعلی اکبر زرقی ،عبد الکریم شم آبادی ،غلامحسین فاضلی نیک ، وعضواللبدل استادمحسن گل محمد زاده ،سیمین ناوی ،مرضیه مکارم وحسین قلی زاده
بازرسین . سمیه اکبری ومریم شاهی 
نماینده مجمع استاد علی طوسی واستادمحمد مشقی انتخاب شدند .
 طوسی مدیر شعبه سبزوار درگزارش خود عنوان کرد انجمن خوشنویسان سبزوارباهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  پس سی ودو سال فعالیت با بیش از ۱۰۰ فارغ التحصیل و  با۹۳عضو ممتاز ۳۰ عضوفوق ممتاز و۶ عضو استاد به عنوان اولین شهرستان در سطح کشور به درجه یک ارتقا یافت و اکنون برقله  خوشنویسی کشور می درخشد  همچنین دکتر یونسیان ناظر دفتر مرکزی در سخنان خود ضمن ابراز خوشحالی و عرض تبریک  عنوان کرد سبزوار بلحاظ برگزاری مجمع از نظر نظم و تعداد حاضرین در جلسه ، بی حاشیه ترین و بهترین مجمع را برگزار کرد وی  گفت سبزوار اولین شهرستانی ست  در سطح کشورکه به درجه یک ارتقا یافته . در حاشیه مجمع آقای شجاع ریاست اداره ارشاد گفت انجمن خوشنویسان سبزوارهم اکنون  از شرایط ویژه ای برخوردار است و این موفقیت را تبریک گفت .
شعبه انجمن  خوشنویسان سبزوار با ۳۲ سال سابقه درخشان  در اشاعه خوش نویسی  در سطوح مختلف سنی نقش موثری دارد.