تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی و دیدار با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان خمینی شهر به مناسبت هفته خوشنویسی

بر اساس این خبر، مراسم  گرامیداشت هفته خوشنویسی و افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی؛ دیدار با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  و جلسه اساتید انجمن خوشنویسان شهرستان خمینی شهر  همراه با ضیافت شام برگزار شد.