تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مسابقه حضوری نویسی به مناسبت هفته خوشنویسی در انجمن خوشنویسان گرگان

همزمان با هفته خوشنویسی در سراسر کشور :
مسابقه حضوری نویسی با حضور هنرمندان خوشنویس درانجمن خوشنویسان گرگان برگزار شد .
به گزارش مدیر روابط عمومی انجمن خوشنویسان گرگان ، این مسابقه با هدف گرامیداشت هفته خوشنویسی و ترغیب و تشویق هنر مندان خوشنویس با شرکت هنرمندان دوره های  فوق ممتاز ، ممتاز ، عالی ، خوش ، متوسط ، مقدمانی و خط تحریری در دفتر انجمن خوشنویسان گرگان برگزار شد. 
و پس از داوری توسّط مدرسین انجمن خوشنویسان گرگان ،این نتایج بدست آمد : دردوره فوق ممتاز ،آقای قربانعلی اسکندری بعنوان نفر اول و خانم ناز پری کریمی نژاد به عنوان نفردوم معر فی شد و همچنین دردوره ممتاز خانم ها  ،کلثوم زمانی  و فهیمه مقصود لو بعنوان نفرات اول ودوم  شناخته شدند و دردوره عالی ،آقای ابراهیم گوهری بعنوان نفر برتر برگزیده شد.ودر خط تحریری آقای علی رحیمی بعنوان نفر برتر مورد تقدیر قرار گرفت .
شایان ذکر است از این عزیزان در مراسمی با حضور استاد مطلبی و استاد سید پیام غضنفری مدیر انجمن خوشنویسان استان مازندران و همچنین جمعی از مدرسین شعب انجمن خوشنویسان شهر ستان های استان گلستان از این عزیزان با اهدا ء جوائز و لوح سپاس تجلیل بعمل آمد  .