تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 8 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم افتتاح نمایشگاه اثار اساتید انجمن خوشنویسان بیرجند با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته خوشنویسی

 مراسم افتتاحیه نمایشگاه اثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان انجمن خوشنویسان خراسان جنوبی همراه با رونمایی از تألیفات و آثار مکتوب استاد مهدی اسماعیلی مود توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیر عامل صندوق اعتباری هنر ، استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی و هنرمندان استان در محل نگارخانه استاد مهدی اسماعیلی مود برگزار گردید.

بر اساس این خبر ، افتتاحیه نمایشگاه اثار اساتید انجمن خوشنویسان بیرجند استادان : مهدی اسماعیلی مود ،مجتبی ابراهیمی ،محسن اسماعیلی مود و جمعی از هنرمندان شاخص شعبات انجمن در استان خراسان جنوبی باحضور جناب اقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی، جناب اقای قناعت استاندار خراسان جنوبی و جناب اقا ی فرخنده مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی به مناسبت هفته خوشنویسی در محل نگارخانه استاد مهدی اسماعیلی مود در شهرستان بیرجند برگزار گردید.
استاد اسماعیلی مود مدیر انجمن خوشنویسان خراسان جنوبی ضمن خیر مقدم به جناب اقای وزیر، ظرفیتهای خوشنویسی و استعداهای هنری استان را معرفی نمودند و جناب اقای اسماعیلی وزیرر فرهنگ وارشاد اسلامی ضمن خرسندی از حضور دراستان از داشتن این همه ظرفیتهای هنری ابراز رضایت نمودند ودر خصوص کمک به تجهیزات اموزشی انجمن قول مساعدت وهرگونه همکاری را دادند واعلام فرمودند که‌ کمکهای مالی در در چند ماه اینده به انجمن های هنری سراسر کشور در برنامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی میباشد.